Aktuality

Myslivecké sdružení

Hasičské sdružení

Obecně závazná vyhláška obce Staňkov č. 2/2007 o úhradě vodného a stočného ve dvousložkové formě

Obecně závazná vyhláška Obce Staňkov č. 5/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Obecně závazná vyhláška obce Staňkov č. 4/2010 o místním poplatku ze vstupného

Obecně závazná vyhláška obce Staňkov č. 2/2011 o místním poplatku z ubytovací kapacity

Obecně závazná vyhláška obce Staňkov č. 2/2018 o udržování čistoty a pořádku v obci

Obecně závazná vyhláška obce Staňkov č. 2/2019 kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů v obci Staňkov

Obecně závazná vyhláška obce Staňkov o místním poplatku ze psů č. 3/2019

Obecně závazná vyhláška obce Staňkov č.4/2019 o místním poplatku z pobytu

Historie a současnost obce

Základní informace o obci

Závěrečný účet obce Staňkov
a protokol o schválení účetní závěrky

DSO VODOVOD HAMR
Zápis z valné hromady

Vodné a stočné pro rok 2020

Rozpočtová změna č. 1/2020

DSO Vodovod Hamr - vodné a stočné

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 2/2020

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 1/2020

Vodovod Hamr - zápis z valné hromady dne 25.2.2020

Vodovod Hamr - vyúčtování nájemného - vodné 2019

Vodovod Hamr - vyúčtování nájemného - stočné 2019

Vodovod Hamr - Rozpočet na r. 2020

Vodovod Hamr - přezkum hospodaření za rok 2019

Vodovod Hamr - přehled oprav a údržby ČEVAK

PLACENÍ POPLATKŮ V r. 2020

Obecně závazná vyhláška obce Staňkov č. 2/2022 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Obecně závazná vyhláška obce Staňkov č. 1/2020 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 9/2019

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU OBCE STAŇKOV NA ROKY 2021-2023

ROZPOČET OBCE STAŇKOV NA R. 2020

NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU OBCE STAŇKOV NA ROKY 2020-2023

NÁVRH ROZPOČTU OBCE STAŇKOV NA R. 2020

NÁVRH ROZPOČTOVÉHO VÝHLEDU NA OBDOBÍ 2021-2025 - SVAZEK OBCÍ CHLUM U TŘEBONĚ, HAMR, STAŇKOV

NÁVRH ROZPOČTU - SVAZEK OBCÍ CHLUM U TŘEBONĚ, HAMR, STAŇKOV

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2011

Spuštěn nový vzhled internetových stránek.