Obecně závazné vyhlášky
Obecně závazná vyhláška obce Staňkov č. 2/2007 o úhradě vodného a stočného ve dvousložkové formě
Obecně závazná vyhláška obce Staňkov č. 2/2011 o místním poplatku z ubytovací kapacity
Obecně závazná vyhláška obce Staňkov č. 2/2018 o udržování čistoty a pořádku v obci
Obecně závazná vyhláška obce Staňkov č. 2/2019 kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů v obci Staňkov
Obecně závazná vyhláška obce Staňkov č. 4/2010 o místním poplatku ze vstupného
Obecně závazná vyhláška Obce Staňkov č. 5/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Obecně závazná vyhláška obce Staňkov č.4/2019 o místním poplatku z pobytu
Obecně závazná vyhláška obce Staňkov o místním poplatku ze psů č. 3/2019
Obecně závazná vyhláška obce Staňkov č. 1/2020 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce
Obecně závazná vyhláška obce Staňkov č. 2/2022 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů