Úřední deska
FUNGOVÁNÍ OÚ V DOBĚ NOUZOVÉHO STAVU
OPATŘENÍ VLÁDY
Kalkulace cen pro vodné a stočné obce Staňkov za rok 2019
Svazek obcí Chlum u Třeboně, Staňkov a Hamr

Zpráva auditora a návrh závěrečného účtu za rok 2019


Vodné a stočné pro rok 2020
Oznámení - MěÚ Stráž n. Než.
Rozpočtová změna č. 1/2020
KRAJSKÝ ÚŘAD PRO JIHOČESKÝ KRAJ

Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví Oddělení vodního hospodářství


Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
DSO Vodovod Hamr - vodné a stočné
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 2/2020
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 1/2020
Vodovod Hamr - zápis z valné hromady dne 25.2.2020
Vodovod Hamr - vyúčtování nájemného - vodné 2019
Vodovod Hamr - vyúčtování nájemného - stočné 2019
Vodovod Hamr - Rozpočet na r. 2020
Vodovod Hamr - přezkum hospodaření za rok 2019
Vodovod Hamr - přehled oprav a údržby ČEVAK
PLACENÍ POPLATKŮ V r. 2020
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 9/2019
STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU OBCE STAŇKOV NA ROKY 2021-2023
ROZPOČET OBCE STAŇKOV NA R. 2020
NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU OBCE STAŇKOV NA ROKY 2020-2023
NÁVRH ROZPOČTU OBCE STAŇKOV NA R. 2020
NÁVRH ROZPOČTOVÉHO VÝHLEDU NA OBDOBÍ 2021-2025 - SVAZEK OBCÍ CHLUM U TŘEBONĚ, HAMR, STAŇKOV
NÁVRH ROZPOČTU - SVAZEK OBCÍ CHLUM U TŘEBONĚ, HAMR, STAŇKOV
Úřední deska - archiv změn