Úřední deska
NOUZOVÝ STAV - USNESENÍ VLÁDY ČR
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ
NAŘÍZENÍ HEJTMANKY JIHOČESKÉHO KRAJE

č. 1/2020 ze dne 18. 3. 2020
k zajištění koordinace poskytování zdravotních služeb


ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

MONITOROVACÍ KALENDÁŘ PRO KOUPACÍ SEZÓNU 2020


Vodovod Hamr - zápis z valné hromady dne 25.2.2020
Vodovod Hamr - vyúčtování nájemného - vodné 2019
Vodovod Hamr - vyúčtování nájemného - stočné 2019
Vodovod Hamr - Rozpočet na r. 2020
Vodovod Hamr - přezkum hospodaření za rok 2019
Vodovod Hamr - přehled oprav a údržby ČEVAK
PLACENÍ POPLATKŮ V r. 2020
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 9/2019
STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU OBCE STAŇKOV NA ROKY 2021-2023
ROZPOČET OBCE STAŇKOV NA R. 2020
NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU OBCE STAŇKOV NA ROKY 2020-2023
NÁVRH ROZPOČTU OBCE STAŇKOV NA R. 2020
NÁVRH ROZPOČTOVÉHO VÝHLEDU NA OBDOBÍ 2021-2025 - SVAZEK OBCÍ CHLUM U TŘEBONĚ, HAMR, STAŇKOV
NÁVRH ROZPOČTU - SVAZEK OBCÍ CHLUM U TŘEBONĚ, HAMR, STAŇKOV
Úřední deska - archiv změn